شماره های تماس

ورق ۰/۶*۱۰۰۰*۱۵۸۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۶*۱۰۰۰*۱۵۸۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۲۳
ورق 0/6*1000*1580 سرد ابعادی
ریال