شماره های تماس

ورق ۰/۵*۸۷۵*۱۷۸۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۵*۸۷۵*۱۷۸۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۲۰
ورق 0/5*875*1780 سرد ابعادی
ریال