شماره های تماس

ورق ۰/۵*۱۰۰۰*۲۰۰۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۵*۱۰۰۰*۲۰۰۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۲۳
ورق 0/5*1000*2000 سرد ابعادی
ریال