شماره های تماس

ورق ۰/۵*۱۰۰۰*۱۷۴۰ سرد ابعادی

ورق ۰/۵*۱۰۰۰*۱۷۴۰ سرد ابعادی
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
خراسان رضوی
مشهد
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۸:۲۱
ورق 0/5*1000*1740 سرد ابعادی
ریال