شماره های تماس

ورق گرم

ورق گرم
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد مبارکه اصفهان
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۱۱:۱۲
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ - ۱۱:۱۲
۲.۵
۱۰۰۰
رول
ST37
ورق گرم
ریال