شماره های تماس

ورق گالوانیزه تاراز ۱۲۵۰*۰/۴۸

ورق گالوانیزه تاراز ۱۲۵۰*۰/۴۸
انواع ورق
ورق گالوانیزه و رنگی
صنایع ورق تاراز چهارمحال
کارخانه
چهار محال و بختیاری
چهارمحال
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۲:۴۴
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۲:۴۴
۴۸
۱۲۵۰
گالوانیزه
رول
ورق گالوانیزه تاراز 1250*0/48
ریال