شماره های تماس

ورق گالوانیزه تاراز ۱۲۵۰*۰/۴۰ (پلاک سنگین)

ورق گالوانیزه تاراز ۱۲۵۰*۰/۴۰ (پلاک سنگین)
انواع ورق
ورق گالوانیزه و رنگی
صنایع ورق تاراز چهارمحال
کارخانه
چهار محال و بختیاری
چهارمحال
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۲:۴۶
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۲:۴۶
۴۰
۱۲۵۰
گالوانیزه
رول
ورق گالوانیزه تاراز 1250*0/40 (پلاک سنگین)
ریال