شماره های تماس

ورق سیاه st52 کاویان ۵۰ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز

ورق سیاه st52 کاویان ۵۰ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد کاویان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۱:۱۵
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۶:۳۵
۵۰
۱۵۰۰
شیت فابریک
ST52
ورق سیاه st52 کاویان 50 میل 1.5 به طول (امیدالبرز) اهواز
ریال