شماره های تماس

ورق سیاه st52 کاویان ۳۵ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز

ورق سیاه st52 کاویان ۳۵ میل ۱.۵ به طول (امیدالبرز) اهواز
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
فولاد کاویان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۱:۲۳
۶۶,۳۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱
۳۵
۱۵۰۰
شیت فابریک
ST52
ورق سیاه st52 کاویان 35 میل 1.5 به طول (امیدالبرز) اهواز
ریال