شماره های تماس

ورق سیاه st52 کاویان ۲۰ میل ۶ در ۱.۵ (امیدالبرز) اهواز

ورق سیاه st52 کاویان ۲۰ میل ۶ در ۱.۵ (امیدالبرز) اهواز
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
فولاد کاویان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۱:۳۴
۶۶,۳۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۴:۳۱
۲۰
۱۵۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
ST52
ورق سیاه st52 کاویان 20 میل ۶ در ۱.۵ (امیدالبرز) اهواز
ریال