شماره های تماس

ورق سیاه st52 کاویان ۱۵ میل ۶ در ۱.۵ (امیدالبرز) اهواز

ورق سیاه st52 کاویان ۱۵ میل ۶ در ۱.۵ (امیدالبرز) اهواز
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
فولاد کاویان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۱:۳۸
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ - ۱۶:۳۵
۱۵
۱۵۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
ST52
ورق سیاه st52 کاویان 15 میل ۶ در ۱.۵ (امیدالبرز) اهواز
ریال