شماره های تماس

ورق سیاه ۲/۵ عرض ۱۲۵۰ st37 سبا

ورق سیاه ۲/۵ عرض ۱۲۵۰ st37 سبا
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۳:۰۲
ورق سیاه 2/5 عرض 1250 st37 سبا
ریال
سیمین سازه فولاد