شماره های تماس

ورق سیاه اکسین ۲۰ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز

ورق سیاه اکسین ۲۰ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز
انواع ورق
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۵۰
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ - ۱۲:۱۱
۲۰
۲۰۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
ST37
ورق سیاه اکسین 20 میل 2 در 6 (امیدالبرز) اهواز
ریال