شماره های تماس

ورق سیاه اکسین ۱۲ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز

ورق سیاه اکسین ۱۲ میل ۲ در ۶ (امیدالبرز) اهواز
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
فولاد اکسین خوزستان
کارخانه
خوزستان
اهواز
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۰:۵۳
۵۲,۳۰۰ ریال
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ - ۱۵:۵۹
۱۲
۲۰۰۰
شیت فابریک
۶۰۰۰
ST37
ورق سیاه اکسین 12 میل 2 در 6 (امیدالبرز) اهواز
ریال