شماره های تماس

ورق روغنی

ورق روغنی
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۰:۱۵
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۰:۱۵
۱
۱۲۵۰
رول
ST12
ورق روغنی
ریال