شماره های تماس

ورق روغنی

ورق روغنی
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۰:۱۴
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ - ۱۰:۱۴
۱
۱۰۰۰
رول
ST12
ورق روغنی
ریال