شماره های تماس

ورق روغنی ۵۰ عرض۱۰۰۰

ورق روغنی ۵۰ عرض۱۰۰۰
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۳:۳۷
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ - ۱۳:۳۷
۵۰
۱۰۰۰
رول
ST37
ورق روغنی 50 عرض1000
ریال