شماره های تماس

ورق روغنی مبارکه ۱ میل (امیدالبرز) تهران

ورق روغنی مبارکه ۱ میل (امیدالبرز) تهران
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ - ۱۲:۵۸
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ - ۰۸:۵۷
۱
۱۰۰۰
رول
۲۰۰۰
ST12
ورق روغنی مبارکه 1 میل (امیدالبرز) تهران
ریال