شماره های تماس

ورق روغنی عرض ۱۰۰۰

ورق روغنی عرض ۱۰۰۰
انواع ورق
ورق روغنی (سرد)
فولاد مبارکه اصفهان
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ - ۱۳:۴۸
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ - ۱۳:۴۸
۰.۵
۱۰۰۰
رول
ST12
ورق روغنی عرض 1000
ریال