شماره های تماس

ورق۶*۲*۳۵ اکسین st52

ورق۶*۲*۳۵ اکسین st52
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
خوزستان
اهواز
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ - ۱۰:۴۹
ورق۶*۲*35 اکسین st52
ریال
شرکت استیلکس