شماره های تماس

میلگر ۲۸ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگر ۲۸ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۰
میلگر 28 آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین