شماره های تماس

میلگرد۵۰ آلیازی۱۱۴۱

میلگرد۵۰ آلیازی۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۳۶
میلگرد50 آلیازی1141
ریال
سید جواد متدین