شماره های تماس

میلگرد۴۰ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگرد۴۰ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۳۷
میلگرد40 آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین