شماره های تماس

میلگرد۲۰

میلگرد۲۰
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۱:۱۸
میلگرد20
ریال
روهینا جنوب