شماره های تماس

میلگرد۱۶

میلگرد۱۶
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۱:۱۶
میلگرد16
ریال
روهینا جنوب