شماره های تماس

میلگرد۱۴

میلگرد۱۴
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۱۱:۱۵
میلگرد14
ریال
روهینا جنوب