شماره های تماس

میلگرد ۳۸آلیاژی ۱۱۴۱

میلگرد ۳۸آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۳۸
میلگرد 38آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین