شماره های تماس

میلگرد ۳۲ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۳۲ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۳۱
میلگرد 32 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال