شماره های تماس

میلگرد ۳۲آجدار A3

میلگرد ۳۲آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۲۵
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ - ۱۲:۵۲
میلگرد 32آجدار A3
ریال