شماره های تماس

میلگرد ۳۰ آلیاژ ی۱۱۴۱

میلگرد ۳۰ آلیاژ ی۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۰
میلگرد 30 آلیاژ ی1141
ریال
سید جواد متدین