شماره های تماس

میلگرد ۳۰ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگرد ۳۰ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۳۹
میلگرد 30 آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین