شماره های تماس

میلگرد ۲۸ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۲۸ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۳۰
میلگرد 28 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال