شماره های تماس

میلگرد ۲۵ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۲۵ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۲۶
میلگرد 25 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال