شماره های تماس

میلگرد ۲۵آجدار A3

میلگرد ۲۵آجدار A3
انواع تیرآهن
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۲۳
۴۵,۲۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد 25آجدار A3
ریال