شماره های تماس

میلگرد ۲۲ آلیاژی۱۱۴۱

میلگرد ۲۲ آلیاژی۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۳
میلگرد 22 آلیاژی1141
ریال
سید جواد متدین