شماره های تماس

میلگرد ۲۲آجدار A3

میلگرد ۲۲آجدار A3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۲۲
۴۴,۹۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد 22آجدار A3
ریال
فولاد راد همدان