شماره های تماس

میلگرد ۱۸ آلیازی ۱۱۴۱

میلگرد ۱۸ آلیازی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۴
میلگرد 18 آلیازی 1141
ریال
سید جواد متدین