شماره های تماس

میلگرد ۱۸ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۱۸ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۲۰
میلگرد 18 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال