شماره های تماس

میلگرد ۱۸آجدارA3

میلگرد ۱۸آجدارA3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۲۰
۴۴,۹۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد 18آجدارA3
ریال
فولاد راد همدان