شماره های تماس

میلگرد ۱۶ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگرد ۱۶ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۴
میلگرد 16 آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین