شماره های تماس

میلگرد ۱۶ آجدارA3

میلگرد ۱۶ آجدارA3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۱۹
۴۴,۹۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد 16 آجدارA3
ریال
فولاد راد همدان