شماره های تماس

میلگرد ۱۶ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۱۶ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۱۸
میلگرد 16 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال