شماره های تماس

میلگرد ۱۴ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگرد ۱۴ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۵
میلگرد 14  آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین