شماره های تماس

میلگرد ۱۴ آجدارA3

میلگرد ۱۴ آجدارA3
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
همدان
همدان
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ - ۱۵:۱۸
۴۴,۹۵۰ ریال
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ - ۱۱:۵۲
میلگرد 14 آجدارA3
ریال
فولاد راد همدان