شماره های تماس

میلگرد ۱۴ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۱۴ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۱۷
میلگرد 14 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال