شماره های تماس

میلگرد ۱۲ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگرد ۱۲ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۶
میلگرد 12 آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین