شماره های تماس

میلگرد ۱۲ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۱۲ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۱۶
میلگرد 12 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال