شماره های تماس

میلگرد ۱۲آجدار A2

میلگرد ۱۲آجدار A2
انواع آهن ساختمانی
میلگرد
انبار
تهران
تهران
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ - ۰۹:۱۴
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ - ۱۰:۴۹
میلگرد 12آجدار A2
ریال