شماره های تماس

میلگرد ۱۰ آلیاژی ۱۱۴۱

میلگرد ۱۰ آلیاژی ۱۱۴۱
فلزات آلیاژی
گرد
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ - ۰۹:۴۷
میلگرد 10 آلیاژی 1141
ریال
سید جواد متدین