شماره های تماس

میلگرد ۱۰ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس

میلگرد ۱۰ آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
انواع تیرآهن
میلگرد
کارخانه
چهار محال و بختیاری
سفید دشت
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ - ۱۴:۱۴
میلگرد 10 آجدار A3 صبا فولاد زاگرس
ریال